Grad arkitekter arbetar med både stora och små projekt.

I företaget arbetar vi bland annat med stadsbyggnad, bostadsplanering, och offentlig miljö

Vi åtar oss också gärnamindre uppdrag, som t.ex. nybyggnad och ombyggnad av villor och fritidshus

Vid sidan av våra uppdrag inom stadsbyggnad, bostadsplanering, kontor och offentlig miljö, tycker vi att det är stimulerande att arbeta med mindre uppdrag, som t.ex. nybyggnad och ombyggnad av villor och fritidshus. Det är uppdrag som ställer höga krav på arkitekten, eftersom det gäller det egna boendet. Vårt mål är att inom givna ramar skapa ett spännade slutresultat med optimala lösningar och en intressant samtida utformning, oavsett om er budget är stor eller liten. Vi som står bakom Grad har tillsammans en bred erfarenhet från projekt av olika typer, i alla skeden, från idéskisser till färdig byggnad. Vi samordnar övriga konsulters arbete samt bistår vid upphandling.